Tехнологичнa част

- Проекти за Котелно оборудване

- Проект на съоръжения за Въглеснабдяване и Пепелоизвоз

- Проект за съоръжения и инсталации за сяроочистване

- Проект за монтаж и подмяна на технологично оборудване

- Проектирнае на тръбопроводи за високо и ниско налягане

- Проектиране на метални конструкции за произовдство

- Проектиране на тръбопроводи и съдове под налягане импулсни линии

- Обогреви

- Прибори за измерване

#