ПЪТНО ПРОЕКТИРАНЕ:

- Одити по пътна безопасност;

- Генерални планове за организация на движението на населени места;

- Градоустройство и транспортни комуникации;

- Транспортни проучвания, анализ на трафика;

- Проектиране на светофарни уредби;

- Проектиране на пътища и улици;

- Изготвяне на проекти за организация на движението (сигнализация с пътна маркировка и пътни знаци);

- Изготвяне на проекти за временна организация и безопасност на движението;

- Проучване, проектиране и узаконяване на транспортни връзки за новоизграждащи се обекти;

- Изготвяне на проекти за промяна на улична регулация;

- Проектиране на паркинги и организация на паркирането;

- Проектиране и узаконяване на рекламни съоръжения;

- Проекти за поставяне на антипаркинг елементи (стълбчета и др.);

- Съгласуване на всички видове проекти, които изготвяме, със съответните инстанции;

- Консултантска дейност и др.ЖЕЛЕЗОПЪТНО ПРОЕКТИРАНЕ:

- Проучване и проектиране на нови железопътни линии, гари, контейнерни терминали, ж.п. възли, съоръжения, ж.п. прелези, електрификация, ВиК, комплексни обекти с железопътна инфраструктура;

- Изработване на проекти за реконструкция и ремонт на обекти с железопътна инфраструктура;

- Изготвяне на технико-икономически анализ на железопътни обекти;

- Подготовка на тръжни документи (книжа) за железопътни обекти;

- Ж.П. планове за безопасност и здраве.

#