Паркоустройство

- дендрологичен проект

- изготвяне на посадъчна схема

- функционално зониране

- алейна мрежа

- проект на автоматизирана поливна система

- план за отводняване

- визуализации

#