- Разработване на предпроектно задание по пожарна безопастност по всички части на проекта

- Проектиране на пожароизвестителни системи

- Проектиране на пожарогасителни системи

#