Енергийна Ефективност (ЕЕ)

- Изготвяне на доклади за оценка на съответствие за енергийна ефективност на инвестиционни проекти във фаза технически и работен проект по чл.142, ал.9 и чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ.

- Изготвяне на Енергийни паспорти на сгради

- Обследване за енергийна ефективност на съществуващи и нови сгради

- Сертифициране на сгради за енергийна ефективност

- Мониторинг

#