Електропроектиране:

- жилищни сгради и обществени сгради, административно-битови сгради, заведения за обществено хранене, магазини, производствени сгради, работилници, открити и закрити складове, хотели, паркинги, подземни гаражи

- бензиностанции, газстанции, газстанции за компресиран природен газ - метанстанции, бутилкови инсталации, котелни на газ, пълначни за пропан бутан, авто и ЖП разтоварища

- трафопостове, разпределителни уредби 20kV, ретрофит, мачтови трафопостове, възлови станции, разпределителни табла и табла за управление - реконструкция и оптимизация, компенсиране на реактивна електроенергия

- въздушни и кабелни линии СрН, въздушни и кабелни линии НН, кабелни линии ВН, тръбни канални мрежи, въздушно-кабелни преходи, изместване на въздушни и кабелни линии СрН и НН, реконструкции

- помпени станции, пречиствателни станции, абонатни станции резервни източници на електрозахранване - UPS, дизелови електроагрегати, АВР

- водни електрически централи, фотоволтаични централи, вятърни централи, алтернативни източници за производство на електроенергия

- улично осветление, художествено осветление, изкуствено осветление на открити и закрити площи, басейни, фонтани, катодна защита, защита от мълнии и поражения от електрически ток

- идейни проекти, схеми към ПУП ПРЗ, оценки, становища, авторски надзор, специални електрически инсталации на взриво- и пожароопасни обекти, автоматизация на отделни съоръжения и цели предприятия

- заснемане на съществуващи електрически инсталации, оценка на съответствието им с действащите в страната стандарти и нормативна уредба, консултации

#