КОНСТРУКТИВНО ПРОЕКТИРАНЕ:

- Конструктивни чертежи и документи (пълна проектна документация)

- Проектиране на стоманобетонни конструкции (хотели, жилищни сгради, офис сгради, къщи)

- Проектиране на комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции

- Проектиране на стоманени конструкции (промишлени халета)

- Проектиране на стоманени конструкции (магазини, стълбове, премествяеми съоръжения)

- Проектиране на дървени конструкции (дървена къща, мост, беседка)

- Проект за остъкляване на тераса (балкон)

- Проектиране на рекламни съоръжения, осветителни тела и огради

- Преутройство на къща

- Подпорни стени и укрепване на изкопи

- Пълни конструктивни изчисления

- Фундаментни слягания и пропадания

- Преглед на вече изпълнени конструктивни проекти

- Проверка на конструктивни изчисления

- Смяна на предназначение на обект

- Узаконяване на стара сграда, остъклена тераса, гараж или пристройка (удостоверение за търпимост)

- Чертожни услуги, изготвяне на всякакви чертежи и детайли

- Пристройка към съществуваща сграда (къща, гараж)

- Надстройка към съществуваща сграда (къща, гараж)

- Проект за ограда

- Сеизмично усилване на съществуваща сграда

- Сеизмичен анализ и сеизмично оценяване

- Конструктивни анализи и компютърно моделиране

- Конструктивни спесификации

- Изготвяне наконструктивно становище и експертизи

- Конструктивна консултация

- Изготвяне на количествени сметки

- Изготвяне на “План за безопасност и здраве“

- Конструктивни повреди и анализи на разрушенията – усилване на плочи, греди, колони, фундаменти

- Обследване на съществуващи сгради

- Строително консултиране

- Авторски контрол

#